Vuokrattua tilaa mediasta – Mikä on natiiviartikkeli ja milloin sitä kannattaa käyttää?

Natiiviartikkeli on normaalia mediajuttua muistuttava teksti, jolle on ostettu tai ”vuokrattu” paikka sopivasta mediasta. Vaikka natiivisisällöillä on kaupallinen päämäärä, on välttämätöntä että tekstissä on mediaa kiinnostava kulma, joka palvelee lukijoita. 

Natiiviartikkelin sisältö ja kulmat ovat pitkälti ostajan valikoitavissa, jolloin oma viesti on mahdollista kertoa ulos päin haluamallaan tavalla. On silti tärkeää muistaa, että natiiviartikkeli ei ole sama kuin mainos, jollaisena se kääntyy itseään vastaan ja saattaa ärsyttää lukijaa. Natiiviartikkeli markkinointikeinona herättää epäluuloja, jos pelkona on, että maksettu sisältö on vaikea erottaa puhtaasti journalistisesta sisällöstä.

Julkaiseva media merkitsee ja erottaa artikkelin muusta sisällöstä selkeästi esimerkiksi kaupallinen yhteistyö -merkinnällä sekä yrityksen logolla ja erottuvalla värimaailmalla. Kun maksettu sisältö merkitään selkeästi, ei lukija koe itseään huijatuksi ja toisaalta artikkelin herättämä positiivinen vaikutus osataan yhdistää oikeaan kohteeseen.

Natiiviartikkelin on muun mediasisällön tapaan ansaittava lukijoiden kiinnostus, sillä vaikkapa suositun aikakauslehden verkkosivuilla se kilpailee huomiosta kaikkien muiden artikkeleiden kanssa. Artikkelia kirjoittaessa kannattaa siis pitää huolta siitä, että teksti informoi, viihdyttää tai tarttuu ajankohtaisuuteen.

Millaisia natiiviartikkelit voivat olla ja miten oikea media valitaan?

Natiiviartikkeleissa voi jakaa vinkkejä, opastaa lukijaa tuotteen tai palvelun käytössä, tarjota apua yleisiin ongelmiin, kertoa haluttu viesti henkilötarinan kautta, blogata tai liittää oma viesti osaksi ajankohtaista ilmiötä.

Kun puhutaan tuotteesta tai palvelusta, jolla on laaja kohderyhmä tai tavoitteena on ennen kaikkea tietoisuuden kasvattaminen, on kannattavaa valita alustaksi tunnettu yleismedia. Jos taas aihe on paikallinen, voi tutkia alueellisten medioiden mahdollisuuksia.

Jos organisaation toimiala ja artikkelin aihe ovat hyvin spesifejä, voi olla hyödyllistä sijoittaa se kyseisen alan mediaan, jolloin se tavoittaa ja palvelee aiheesta kiinnostuneita lukijoita ja sisällössä on mahdollista sukeltaa syvälle. Organisaation asiantuntijuutta, palveluita ja henkilöitä voi tuoda esiin esimerkiksi talous- tai bisnesmedian sivuilla julkaistavassa kumppaniblogissa, jossa näkökulma kerrotaan yksittäisen henkilön suulla.

Miksi natiiviartikkeli kannattaa?

Sen lisäksi että natiiviartikkelin kautta voi kohdentaa yleisölle yrityksen itse määrittelemää viestiä mediaympäristössä, pääsevät ne parhaimmillaan hyvin suuriin lukijamääriin ja ovat keino tuoda esiin yrityksen asiantuntijuutta aiheen ympäriltä.

Natiivisisällöt auttavat myös yrityksen löydettävyydessä. Kun natiiviartikkeli käsittelee ajankohtaista ja kiinnostavaa aihetta, lukijat löytävät sen hakukoneiden kautta, eivät pelkästään lukiessaan kyseistä mediaa.

Natiivit ovat apuna myös hakukoneoptimoinnissa. Natiivisisältöihin upotetaan usein linkkejä yrityksen sivuille. Kun markkinoiva yritys jättää näin jälkiä omasta sivustostaan toisille luetuille ja luotettaville sivustoille, se kasvattaa sekä liikennettä omille sivuille että sivujen löydettävyyttä hauissa.

Jos haluaisit kokeilla natiivisisältöjen tehoa, voimme hioa kanssasi oikeat kulmat, kirjoittaa tekstit ja valita sopivat foorumit. Lue lisää sisällöntuotannon paveluistamme.

Veera Tuhkala

Veera Tuhkala

Consultant
veera@korner.fi
+358 44 342 1629