Vaikuttajamarkkinointi tuottaa tuloksia – avainasemassa kohderyhmien yhdenmukaisuus

Törmäätkö sosiaalisessa mediassa jatkuvasti vaikuttajien kaupallisiin yhteistöihin? Tuntuuko ilmiö kummalliselta vai tiedätkö, mistä vaikuttajamarkkinoinnissa on kyse?

Vaikuttaminen itsessään ei ole uusi ilmiö. Vaikuttamista ja vaikuttumista on tapahtunut aina, esimerkiksi kuninkaalliset ovat nauttineet erityisasemasta kansan silmissä jo kauan ennen digitalisaatiota. Digiaikana vaikuttaminen on muuntautunut myös kaupalliseen tarkoitukseen, mistä kuluttajille suunnattu vaikuttajamarkkinointi on hyvä esimerkki.

Mitä vaikuttajamarkkinointi on?

Vaikuttajamarkkinointi on yksi markkinoinnin muodoista ja sen keskiössä on vaikuttaja, jolla on oma uniikki seuraajakuntansa. Sitoutunut seuraajakunta luottaa vaikuttajaan, joka tuntee oman yleisönsä ja tietää, kuinka heitä kannattaa puhutella. Nykypäivän vaikuttajia ovat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa laajan seuraajakunnan keränneet henkilöt, urheilijat, artistit ja muut julkisuuden henkilöt.

Vaikuttajamarkkinoinnin julkaisualustat ovat monesti sosiaalisen median kanavia, jotka mielletään usein kevyiksi ja arkisiksi. Näissä kanavissa tapahtuva vaikuttajamarkkinointi voi tuntua markkinoinnin näkökulmasta tehottomalta, vaikka tilanne on päinvastainen. Kevyiltä ja arkisilta tuntuvat kanavat sekä sisällöt ovat vaikuttajamarkkinoinnin valttikortteja. Vaikuttajat ovat päivittäin esillä kanavissa, joissa ihmiset viettävät vapaa-aikaansa ja saavat erilaisia vaikutteita.

Miksi vaikuttajamarkkinointi kannattaa?

Vaikuttajamarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa organisaation kannalta keskeiset kohderyhmät vaikuttajien kautta. Vaikuttaja tuntee kohderyhmänsä ja tavoittaa sen tehokkaasti, mikä palvelee organisaation tarpeita. Organisaation tarpeiden ja tavoitteiden mukaan määritellyllä vaikuttajamarkkinoinnilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi keskeisen kohderyhmän asenteisiin, tietoisuuteen tai ostokäyttäytymiseen. Organisaatioiden näkökulmasta vaikuttajamarkkinoinnin vahvuuksia ovat tehokkuus, nopeus ja laatu. 89 prosenttia markkinoijista kertoo vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuuden (ROI) olevan yhtä hyvä tai parempi kuin muiden markkinointikanavien.

Ehdoton etu vaikuttajissa ja vaikuttajamarkkinoinnissa on vertaiskokemuksessa sekä samaistumisessa. Seuraajat hakevat vaikuttajilta inspiraatiota ja samaistumispisteitä omaan elämäntilanteeseensa esimerkiksi opiskeluun, vanhemmuuteen tai asunnon ostoon liittyen. Luotettavuus, samaistuttavuus ja tuttuuden kokemus (parasosiaaliset suhteet) mahdollistavan sen, että vaikuttajamarkkinoinnilla voidaan vaikuttaa mielipiteisiin ja asenteisiin poikkeuksellisen tehokkaasti. Vaikuttajan kautta tuleva markkinointiviesti tuntuu henkilökohtaisemmalta, luotettavammalta ja samaistuttavammalta kuin organisaation oma markkinointiviesti. Vaikutusmekanismia on usein verrattu puskaradioon tai ystävältä saatuun suositukseen, ja organisaation on haastavaa saavuttaa tällaista vaikutusta omassa markkinoinnissaan.

Mielipiteisiin ja asenteisiin vaikuttamisen lisäksi vaikuttajamarkkinointi tuo liikennettä yrityksen verkkosivuille ja muihin kanaviin. 71 prosenttia markkinoijista kokee vaikuttajamarkkinoinnin tuottaman liikenteen ja asiakkaiden laadun olevan parempia kuin muista markkinointikanavista tuleva liikenne.

Vaikuttajamarkkinoinnin kautta on myös mahdollisuus ansaitun median näkyvyyteen, joka voi moninkertaistaa markkinointikampanjalle asetetut tavoitteet. Hyvin onnistunut ja ihmisiä puhutteleva vaikuttajamarkkinointikampanja voi herättää keskustelun tai ilmiön, johon ihmiset haluavat osallistua. Vuonna 2019 vaikuttajamarkkinoinnin ansaitun median arvo oli keskimäärin viisinkertainen yrityksen sijoitukseen nähden.

Organisaatio – aseta vaikuttajamarkkinoinnille tavoitteet ja seuraa mittareita

Vaikuttajamarkkinoinnissa tärkeää on valita tavoiteltujen kohderyhmien kannalta oikeat vaikuttajat. Vaikuttajavalinnan onnistuessa organisaation markkinointiviestiä kertoo eteenpäin vaikuttaja, joka puhuttelee sitoutunutta, yrityksen kohderyhmää vastaavaa seuraajakuntaa. Organisaatiolle sopivien vaikuttajien kautta vaikuttajamarkkinoinnilla saavutetaan parempia tuloksia kuin monilla muilla markkinoinnin keinoilla. 

Vaikuttajamarkkinoinnissa on useita mittareita, joilla tavoitteiden toteutumista voidaan seurata. Näitä tavoitteita ovat esimerkiksi näkyvyys, sitoutuminen, sisältö ja suora liikevaihto. Tavoitteiden määrittely suunnitteluvaiheessa helpottaa sopivan vaikuttajan, toimivan lähestymiskulman sekä oikeiden mittareiden löytämistä.

Vaikuttajan tuottamaa sisältöä kannattaa hyödyntää myös organisaation omassa markkinoinnissa, jolloin tuotantokustannuksissa voidaan säästää merkittävästi. Taloudellisen säästön lisäksi organisaatio saa uutta, laadukasta sisältöä omiin markkinointikanaviinsa, mikä voi houkutella uusia kuluttajia palvelun tai tuotteen pariin.

Organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää valita oikeat vaikuttajat ja suunnitella toimiva tulokulma kampanjalle. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan toimiva vaikuttajamarkkinoinnin kokonaisuus, joka tukee organisaatiosi tavoitteita myös pidemmällä aikavälillä.

Anni Korhonen

Anni Korhonen

Junior Consultant
anni@korner.fi
+358 40 0870621

Case: Pörssiyhtiölle rakennettiin yli 20 vaikuttajan verkosto, joka näkyy ja kuuluu

Kaikki asiakkaamme tai projektimme eivät ole julkisia referenssejä. Halusimme kuitenkin kertoa teille työstämme niidenkin asiakkaiden parissa, joita ei asiakkaan toiveesta mainita nimellä.

Lähtökohta

Usean kuluttajabrändin kansainvälinen yhtiö haluaa tavoittaa strategisesti ja kaupallisesti merkittävät kohderyhmänsä oikeissa kanavissa. Miten se onnistuu ilman brändien keskinäistä kannibalisaatiota?

Ratkaisu

Kokosimme asiakkaallemme yli 20 vaikuttajan verkoston, jossa on mukana eri alojen kärkinimiä, kuten nykyisiä ja entisiä huippu-urheilijoita, artisteja ja asiantuntijoita. 

Jokainen konsepti suunnitellaan vastaamaan eri brändien strategisia tavoitteita. Me valikoimme brändeille parhaat vaikuttajat ja kanavat, rakennamme sisältökokonaisuudet, suunnittelemme somepäivitykset vaikuttajien kanssa sekä huolehdimme viestinnän seuraamisesta.

Tulokset

Tuloksellisen vaikuttajayhteistyön avulla asiakkaamme erottuu selvästi edukseen. Brändit näkyvät systemaattisesti sosiaalisessa mediassa. Konseptit luodaan niin, että sisällöissä kuuluu ja näkyy vaikuttajan ääni sekä tyyli. Näin päivitykset muotoutuvat luonteviksi, ja parhaimmillaan yksittäiset viestit välittyvät sadoille tuhansille silmäpareille.

Vaikuttajat toimivat myös erinomaisina brändilähettiläinä ja näkyvät brändien omissa kanavissa, kuten verkkosivuilla. Asiakkaalle yhteistyö on mutkatonta. Vaikuttajat ovat sitoutuneita yritykseen ja monien kanssa on tehty yhteistyötä jo usean vuoden ajan.

Vaikuttajamarkkinointi juuri nyt – viisi kuumaa puheenaihetta

Vaikuttajamarkkinointi on luikerellut osaksi yritysten markkinointibudjettia. Onnistunut kampanja vaatii tavoitteet, selkeän kohderyhmän ja sitä kautta oikeat vaikuttajat sekä tehokkaasti tavoittavat kanavat. Tämän lisäksi alan trendit vaihtelevat vilkkaaseen tahtiin. Mutta mistä vaikuttajamarkkinoinnissa puhutaan juuri nyt? No ainakin näistä.

1. Someseuraajien laatu korvaa määrän

Usein vaikuttajia ja tavoittavuutta arvotetaan seuraajamäärien mukaan. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä kohderyhmä ja tavoitella mahdollisimman laadukasta seuraajakuntaa.

Seuraajiensa arvostama alan asiantuntija on monessa tapauksessa toimiva valinta. Uskottava vaikuttaja kerää sitoutunutta yleisöä ja päihittää valtavalla seuraajamäärällä varustetun henkilön, joka ei istahda luontevasti brändin puolestapuhujaksi. 

100 000 seuraajan joukkoon mahtuu todennäköisesti monenlaista kulkijaa. Esimerkiksi 10 000 seuraajan ympäristövaikuttaja tavoittaa luultavasti enemmän aiheeseen intohimoisesti suhtautuvia ihmisiä kuin 100 000 seuraajan muusikko.

Onkin hyvä miettiä: Millaisia kysymyksiä ja tarpeita brändin potentiaalisilla asiakkailla on ja kuka voisi vastata niihin relevantilla tavalla? 

2. Niin siistiä! Tunteikas vaikuttajamarkkinointi jättää jäljen

Yhteistyölle kannattaa tarjota selkeät puitteet, tukahduttamatta kuitenkaan projektia liian valmiilla määräyksillä. On muistettava, että vaikuttajan kanavia hyödynnettäessä kyseessä on henkilön oma media, jonka omistaja tuntee yleisönsä ja oman tyylinsä parhaiten.

Kannattaa siis pohtia yhdessä, millainen sisältö saa sekä brändin, vaikuttajan että seuraajan syttymään. Sisältöä voi toki ostaa rahalla. Vielä parempaa on jos aihe ja puitteet ovat itsessään niin koskettavia, hyödyllisiä tai hauskoja, että muidenkin on saatava tietää siitä.

Kun sisältö synnyttää yhteisen tunteen, ollaan asian äärellä.

3. Älä miinoita koko vaikuttajakenttää

Vaikuttajamarkkinoinnissa enemmän ei ole aina enemmän ja siksi koko vaikuttajakenttää ei kannata miinoittaa omalla viestillään. Liika puskeminen on epäedullista sekä brändille että vaikuttajalle.

Ei ole tavatonta, että päivän aikana tulee selailtua läpi usean vaikuttajan kanavat, joissa kaikissa on saman brändin lähes samanlaiset kampanjasisällöt. 

Silloin viesti alkaa maistua puulta ja vaikutus voi olla negatiivinen.

4. Podcast, TikTok ja Twitch kanavajoukon jatkoksi

Podcastit

Suosittujen sisältökanavien joukkoon ovat liittyneet podcastit, eli nauhoitetut kuunnelmat, joita useat vaikuttajat ovat alkaneet tuottaa muiden kanavien ohella.

Podcastit tarjoavat monenlaisia yhteistyömahdollisuuksia: jakson teema voidaan rakentaa tuotteen tai ilmiön ympärille, podeihin voidaan nauhoittaa mainoksia tai tarjota etuja kuuntelijoille.

Myös livepodcastit ovat nostaneet suosiotaan. Yleisön edessä nauhoitettu podcast tarjoaa lukijoille mahdollisuuden päästä tapaamaan vaikuttajia ja seurata keskustelua paikan päällä.

TikTok

Etenkin alle 16-vuotiaiden suosiossa oleva Tik Tok on kirinyt Yhdysvalloissa suosituimmaksi sovellukseksi ohi YouTuben ja Instagramin ja hiipii hiljalleen myös suomalaisten keskuuteen. Sovelluksen 15 sekunnin mittaisissa videoissa on testattu vaikuttajamarkkinointia kansainvälisellä tasolla, mutta Suomen osalta käyttäjädatan puute antaa vielä odottaa kaupallisia avauksia. Jos kohderyhmäsi on nuorissa, pidä tätä kanavaa silmällä.

Live

Autenttisuuden trendi suosii reaaliaikaista sisällöntuotantoa, jossa seuraajat pääsevät jakamaan live-hetken vaikuttajan kanssa. Nyt pinnalla on esimerkiksi pelien striimauspalvelu Twitch, joka tavoittaa tehokkaasti erityisesti nuoret miehet.

5. Tehokas jakelu vaatii ajan ja budjetin

Monesti upeiden sisältöjen suunnitteluun ja tuotantoon laitetaan paljon sekä budjettia että aikaa, mutta valmiiden materiaalien hyödyntäminen voi jäädä puolitiehen. 

Älä siis panttaa sisältöä vaan hoida jakelu tehokkaasti. Hyödynnä sisältöjä mahdollisuuksien mukaan vaikuttajien kanavissa, mutta myös brändin omissa kanavissa kuten saitilla tai uutiskirjeessä. Ajattomalla sisällöllä on myös kertakäyttöä pidempi elinkaari ja niitä voi hyödyntää uudestaan tulevaisuudessakin.

Myös perinteisemmät mediat nappaavat aiheitaan sosiaalisen median puolelta – kerro kiinnostavista projekteista tai tapahtumista myös heille.

Veera Tuhkala

Veera Tuhkala

Consultant
veera@korner.fi
+358 44 342 1629