Vaikuttajamarkkinointi tuottaa tuloksia – avainasemassa kohderyhmien yhdenmukaisuus

Törmäätkö sosiaalisessa mediassa jatkuvasti vaikuttajien kaupallisiin yhteistöihin? Tuntuuko ilmiö kummalliselta vai tiedätkö, mistä vaikuttajamarkkinoinnissa on kyse?

Vaikuttaminen itsessään ei ole uusi ilmiö. Vaikuttamista ja vaikuttumista on tapahtunut aina, esimerkiksi kuninkaalliset ovat nauttineet erityisasemasta kansan silmissä jo kauan ennen digitalisaatiota. Digiaikana vaikuttaminen on muuntautunut myös kaupalliseen tarkoitukseen, mistä kuluttajille suunnattu vaikuttajamarkkinointi on hyvä esimerkki.

Mitä vaikuttajamarkkinointi on?

Vaikuttajamarkkinointi on yksi markkinoinnin muodoista ja sen keskiössä on vaikuttaja, jolla on oma uniikki seuraajakuntansa. Sitoutunut seuraajakunta luottaa vaikuttajaan, joka tuntee oman yleisönsä ja tietää, kuinka heitä kannattaa puhutella. Nykypäivän vaikuttajia ovat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa laajan seuraajakunnan keränneet henkilöt, urheilijat, artistit ja muut julkisuuden henkilöt.

Vaikuttajamarkkinoinnin julkaisualustat ovat monesti sosiaalisen median kanavia, jotka mielletään usein kevyiksi ja arkisiksi. Näissä kanavissa tapahtuva vaikuttajamarkkinointi voi tuntua markkinoinnin näkökulmasta tehottomalta, vaikka tilanne on päinvastainen. Kevyiltä ja arkisilta tuntuvat kanavat sekä sisällöt ovat vaikuttajamarkkinoinnin valttikortteja. Vaikuttajat ovat päivittäin esillä kanavissa, joissa ihmiset viettävät vapaa-aikaansa ja saavat erilaisia vaikutteita.

Miksi vaikuttajamarkkinointi kannattaa?

Vaikuttajamarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa organisaation kannalta keskeiset kohderyhmät vaikuttajien kautta. Vaikuttaja tuntee kohderyhmänsä ja tavoittaa sen tehokkaasti, mikä palvelee organisaation tarpeita. Organisaation tarpeiden ja tavoitteiden mukaan määritellyllä vaikuttajamarkkinoinnilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi keskeisen kohderyhmän asenteisiin, tietoisuuteen tai ostokäyttäytymiseen. Organisaatioiden näkökulmasta vaikuttajamarkkinoinnin vahvuuksia ovat tehokkuus, nopeus ja laatu. 89 prosenttia markkinoijista kertoo vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuuden (ROI) olevan yhtä hyvä tai parempi kuin muiden markkinointikanavien.

Ehdoton etu vaikuttajissa ja vaikuttajamarkkinoinnissa on vertaiskokemuksessa sekä samaistumisessa. Seuraajat hakevat vaikuttajilta inspiraatiota ja samaistumispisteitä omaan elämäntilanteeseensa esimerkiksi opiskeluun, vanhemmuuteen tai asunnon ostoon liittyen. Luotettavuus, samaistuttavuus ja tuttuuden kokemus (parasosiaaliset suhteet) mahdollistavan sen, että vaikuttajamarkkinoinnilla voidaan vaikuttaa mielipiteisiin ja asenteisiin poikkeuksellisen tehokkaasti. Vaikuttajan kautta tuleva markkinointiviesti tuntuu henkilökohtaisemmalta, luotettavammalta ja samaistuttavammalta kuin organisaation oma markkinointiviesti. Vaikutusmekanismia on usein verrattu puskaradioon tai ystävältä saatuun suositukseen, ja organisaation on haastavaa saavuttaa tällaista vaikutusta omassa markkinoinnissaan.

Mielipiteisiin ja asenteisiin vaikuttamisen lisäksi vaikuttajamarkkinointi tuo liikennettä yrityksen verkkosivuille ja muihin kanaviin. 71 prosenttia markkinoijista kokee vaikuttajamarkkinoinnin tuottaman liikenteen ja asiakkaiden laadun olevan parempia kuin muista markkinointikanavista tuleva liikenne.

Vaikuttajamarkkinoinnin kautta on myös mahdollisuus ansaitun median näkyvyyteen, joka voi moninkertaistaa markkinointikampanjalle asetetut tavoitteet. Hyvin onnistunut ja ihmisiä puhutteleva vaikuttajamarkkinointikampanja voi herättää keskustelun tai ilmiön, johon ihmiset haluavat osallistua. Vuonna 2019 vaikuttajamarkkinoinnin ansaitun median arvo oli keskimäärin viisinkertainen yrityksen sijoitukseen nähden.

Organisaatio – aseta vaikuttajamarkkinoinnille tavoitteet ja seuraa mittareita

Vaikuttajamarkkinoinnissa tärkeää on valita tavoiteltujen kohderyhmien kannalta oikeat vaikuttajat. Vaikuttajavalinnan onnistuessa organisaation markkinointiviestiä kertoo eteenpäin vaikuttaja, joka puhuttelee sitoutunutta, yrityksen kohderyhmää vastaavaa seuraajakuntaa. Organisaatiolle sopivien vaikuttajien kautta vaikuttajamarkkinoinnilla saavutetaan parempia tuloksia kuin monilla muilla markkinoinnin keinoilla. 

Vaikuttajamarkkinoinnissa on useita mittareita, joilla tavoitteiden toteutumista voidaan seurata. Näitä tavoitteita ovat esimerkiksi näkyvyys, sitoutuminen, sisältö ja suora liikevaihto. Tavoitteiden määrittely suunnitteluvaiheessa helpottaa sopivan vaikuttajan, toimivan lähestymiskulman sekä oikeiden mittareiden löytämistä.

Vaikuttajan tuottamaa sisältöä kannattaa hyödyntää myös organisaation omassa markkinoinnissa, jolloin tuotantokustannuksissa voidaan säästää merkittävästi. Taloudellisen säästön lisäksi organisaatio saa uutta, laadukasta sisältöä omiin markkinointikanaviinsa, mikä voi houkutella uusia kuluttajia palvelun tai tuotteen pariin.

Organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää valita oikeat vaikuttajat ja suunnitella toimiva tulokulma kampanjalle. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan toimiva vaikuttajamarkkinoinnin kokonaisuus, joka tukee organisaatiosi tavoitteita myös pidemmällä aikavälillä.

Anni Korhonen

Anni Korhonen

Junior Consultant
anni@korner.fi
+358 40 0870621