Puinen mittanauha kirkkaan keltaisella taustalla symboloi viestinnän mittaamista.

Viestinnän mittaaminen vielä alkutekijöissä? Näin terävöität tavoitteesi ja löydät keinot mittaamiseen

Tuloksellinen viestintä vaatii peruspilareikseen selkeät tavoitteet ja niille relevantit mittarit. Harmittavan usein tavoitteet jäävät kuitenkin leijumaan ylätasolle, mittaaminen tehdään sivutyönä, jos ollenkaan, eikä tulosten analysointiin varata riittävästi aikaa ja resursseja. 

Lopulta onkin erittäin vaikea arvioida, onko viestinnässä onnistuttu. Tai ylipäänsä osoittaa, millaisia vaikutuksia viestintätiimin tekemällä työllä on ollut. Epäselvät tavoitteet ja mittarit heijastuvat vahvasti myös tulevaisuuteen, kun viestinnän kehittäminen jää mututuntuman varaan.

Jos viestinnän tavoitteiden määrittely, mittaaminen tai molemmat tuottavat vielä hankaluuksia, voit hakea tästä blogista inspiraatiota vuodelle 2021. Näiden keinojen avulla terävöität organisaatiosi viestinnän tavoitteet ja löydät keinot mittaamiseen:

1. Tee tavoitteista täsmällisiä


Tavoitteet ohjaavat ja motivoivat toimintaa. Viestinnällä voi esimerkiksi olla yksi selkeä päätavoite, jota tuetaan pienemmillä tavoitteilla. Tavoitteiden terävöittämiseen voit käyttää apuna tunnettuja SMART-kriteerejä. Jokaisen tavoitteen tulisi olla:

Specific  / selkeä ja tarkka

Measurable  / mitattava

Attainable  / saavutettavissa oleva

Relevant  / relevantti 

Time-bound / aikaan sidottu

Jos tavoitteiden määrittely tuntuu edelleen vaikealta, voit aina palata lähtöruutuun ja pohtia: mitä organisaatiosi haluaa saavuttaa? Kaiken viestinnän on lopulta tuettava liiketoiminnan tavoitteita. 

2. Räätälöi omat mittarisi ja uskalla epäonnistua


Valitettavasti verkosta ei löydy universaaleja viestinnän mittareita, joita jokainen organisaatio voisi hyödyntää. Osviittaa voi tietysti hakea googlettamalla, mutta lopulta jokaisen tulee räätälöidä omat mittarinsa. Mittareiden valinta ja niiden seuraaminen ovatkin jatkuvaa kehitystyötä. Uskalla myös epäonnistua. 

Ota aina selville organisaatiosi lähtötaso, jos olet aloittamassa mittaamista tai muuttamassa olennaisimpia mittareitasi. Ilman lähtötasoa et voi osoittaa kehitystäsi. Jos viestinnän mittaaminen on sinulle vielä uutta, keskity mieluummin muutamaan relevanttiin mittariin ja huomioi, että ne kattavat niin omistetut, maksetut kuin ansaitut kanavat. 

Valitse määrällisten mittareiden lisäksi myös laadullisia metodeja. Voit tutkia esimerkiksi, ovatko saavutetut mediat kohderyhmäsi kannalta relevantteja ja millaista keskustelua organisaatiostasi käydään sosiaalisessa mediassa.

3. Perehdy viestinnän vaikuttavuuteen

Usein viestinnän mittaaminen aloitetaan seuraamalla tuotoksia, kuten julkaistujen uutiskirjeiden, tiedotteiden tai mediaosumien määrää. Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, mitä tapahtui toimenpiteiden jälkeen. Kuinka kohderyhmäsi reagoi ja käyttäytyi? Ala mittaamaan viestinnän vaikuttavuutta pitkällä aikavälillä.

Voit analysoida esimerkiksi, miten ansaittu medianäkyvyys on vaikuttanut verkkosivuston kävijöihin tai uutiskirjeen tilaajamäärään. Entä onko medianäkyvyys sävyltään toivottua? Pohdi määrän ohella vaikutusta: miten viestinnän toimenpiteet ovat vaikuttaneet kohderyhmiesi toimintaan ja lopulta liiketoimintaasi.

Tutustu myös AMECin viestinnän mittaamisen periaatteisiin. Kyseessä on viestinnän mittaamiseen erikoistuneiden organisaatioiden yhteinen järjestö, jonka luomat periaatteet antavat viestintäammattilaisille ohjenuoran onnistuneeseen tavoitteiden asetantaan sekä mittaamiseen.

4. Älä pelkästään raportoi – uskalla analysoida ja tehdä päätöksiä tulosten perusteella


Toisinaan viestinnän tulosten analysointi ja päätelmien teko jäävät kiireen jalkoihin. Mittaamisessa ei kuitenkaan ole järkeä, jos data jätetään hyödyntämättä tai ainoa syy viestinnän mittaamiseen on johdolle esiteltävä raportti. 

Varaa siis riittävästi aikaa tulosten vertailuun, analysointiin ja johtopäätösten vetämiseen. Ole viestinnän mittaamisessa johdonmukainen ja rehellinen. Lopulta mittareiden tärkein tehtävä on kehittää viestintää parempiin tuloksiin.

Tämä oli vasta pintaraapaisu viestinnän tavoitteista ja mittaamisesta. Jos haluat tehdä ensi vuonna tavoitteellisempaa viestintää, ota rohkeasti yhteyttä ja jutellaan lisää. Autamme kaiken kokoisia organisaatioita löytämään viestinnän suunnan ja saavuttamaan tavoitteensa.

Janette Östring

Janette Östring

Consultant
janette@korner.fi
+358 40 573 0181