Nainen istuu sohvalla toimistoympäristössä ja tekee töitä kannettavalla tietokoneella. Vieressä makoilee kaksi australianpaimenkoiraa.

Viisi vinkkiä: Näin vahvistat brändimielikuvaa vaikuttajamarkkinoinnin avulla kestävästi ja kustannustehokkaasti

Vallitseva ekologinen ja taloudellinen tilanne näkyy myös vaikuttajamarkkinoinnissa. Organisaatioilta odotetaan arvoihin pohjautuvaa päätöksentekoa, johdonmukaisuutta ja kestäviä valintoja.

Curemedian 2023 vaikuttajamarkkinoinnin trendien mukaan brändien ja vaikuttajien tulisi panostaa taloudellisesti ystävälliseen sisältöön, jotka ovat – maailman tilanne huomioiden ymmärrettävästikin – suosittuja aiheita myös kuluttajien keskuudessa. Huomioi nämä seikat, kun suunnittelet kestävää ja kustannustehokasta vaikuttajamarkkinointia.

1. Varmista, että vaikuttajamarkkinointi on linjassa laajempien strategisten päämäärien kanssa

Yksittäisten kampanjalähtöjen sijaan vaikuttajamarkkinointia tulisi tarkastella kokonaisvaltaisemmin osana markkinoinnin strategiaa. Tällä tavoin pidät huolen siitä, että vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteet ovat linjassa organisaation laajempien strategisten päämäärien kanssa.

Strateginen vaikuttajamarkkinointi on suunnitelmallista ja se sisältää muun muassa tarkkaan määritellyt tavoitteet, oikean kohderyhmän tunnistamisen ja näiden pohjalta valitut mittarit. Tulosten mittaaminen ja analysointi on olennaista kampanjan onnistumista arvioitaessa. Esimerkiksi brändimielikuvan vahvistamista tavoittelevaan kampanjaan sopivia mittareita ovat mm. sitoutuminen, vuorovaikutusaste, keskustelun sävy ja CPE (Cost Per Engagement). Pidemmässä ambassador-tyylisessä kumppanuudessa tulosten jatkuva seuraaminen auttaa optimoimaan kustannusten ja tulosten välistä suhdetta sekä kehittämään kumppanuutta ja sen sisältöjä.

2. Pitkäkestoiset vuosiyhteistyöt ovat kannattavia ja tehokkaita niin organisaation, vaikuttajan kuin kuluttajankin näkökulmasta

Pitkäkestoiset yhteistyöt sitouttavat vaikuttajan sekä seuraajat brändiin. Vaikuttaja pääsee tutustumaan edustamaansa brändiin paremmin, ja toistuvat yhteistyösisällöt tutun brändin kanssa ovat luontevampia, uskottavampia ja helpommin tarinallistettavissa. Pitkäkestoiseen yhteistyöhön saadaan myös luontevasti erilaisia lähestymiskulmia. Brändäävät sisällöt tukevat myynnillisiä sisältöjä, ja aitouteen yhdistyvät vaihtelevasti viihdyttävät ja informatiiviset elementit, joita kuluttajat toivovat vaikuttajilta Curemedian 2022 toteuttaman kuluttajakyselyn mukaan.

Tehokkaan sitouttamisen ja monipuolisuuden lisäksi pidemmät vuosiyhteistyöt säästävät aikaa ja resursseja niin organisaatiolta kuin vaikuttajalta. Vuosiyhteistyöt ovat kannattavia myös uskottavuuden näkökulmasta, sillä 72 % pitää vaikuttajan suositusta uskottavampana, mikäli se on toistuvaa.

Pitkäkestoisissa vuosiyhteistöissä organisaation tulisi keskittyä syvemmän merkityksen luomiseen puhtaan kaupallisuuden sijaan. Brändityö on arvokasta pidemmällä aikavälillä, erityisesti nykyisessä maailmantilanteessa, ja se tehokkaasti pohjustaa myöhempiä myynnillisiä sisältöjä.

Brand match säilyy tärkeimpänä vaikuttajavalinnan kriteerinä ja sen merkitys korostuu erityisesti pitkissä kumppanuuksissa. Sopivaa vaikuttajaa kannattaa etsiä pienempien nano- ja mikrovaikuttajien joukosta suurten somejulkkisten sijaan. Vastuullisuus ja arvomaailma ovat olennainen osa nykypäivän brand matchia tarkasteltaessa. Yhteistyö arvostetun vastuullisuusvaikuttajan kanssa voi tuntua houkuttelevalta, mutta lopputulos saattaa kääntyä negatiiviseksi, mikäli organisaation vastuullisuus tai arvomaailma eivät ole kumppanuuden vaatimalla tasolla.

3. Ota monikanavaisuus ja luovat ideat mukaan heti konseptoinnin alussa

Vaikuttajan ja luodun sisällön hyödyntäminen monikanavaisesti on kustannustehokasta ja kuluttajia palvelevaa, sillä markkinoinnissa halutaan nähdä “oikeita” ihmisiä, autenttisuutta ja vaihtelevuutta. Social Media Marketing -blogin julkaisu kertoo vaikuttajamarkkinoinnin ja maksetun mainonnan yhdistämisen luovan kohdeyleisölle ainutlaatuisen kokemuksen, jonka avulla organisaatio onnistuu tavoittamaan myös perinteiseen markkinointikokemukseen kyllästyneet kuluttajat.

Monikanavainen hyödyntäminen sekä mainosoikeudet ja -budjetit kannattaa ottaa mukaan heti suunnitteluvaiheessa. Konseptoidut ja vaikuttajalle briefatut jatkotoimenpiteet varmistavat sen, että vaikuttajan luomat sisällöt tulevat todennäköisemmin vastaamaan tarpeita myös sisältöjen jatkokäytön suhteen. 

Mieti, mitä kanavia organisaatiollanne on käytössä ja kuinka vaikuttajamarkkinoinnin tuomia mahdollisuuksia voi hyödyntää ja jatkokäyttää luovasti. Kantarin 2023 trendiraportin mukaan ainakin tapahtumat ovat markkinointikanavien huipulla niin kuluttajien kuin markkinoijien näkökulmasta.

4. Hanki arvokasta tietoa ja varmista kohderyhmää puhutteleva kampanja osallistamalla vaikuttaja ja kohderyhmä

Osallistaminen sitouttaa ja motivoi. Luovaan suunnitteluun ja konseptointiin mukaan otettu vaikuttaja on sitoutuneempi yhteistyöhön sekä ymmärtää organisaation lähtökohdat ja tavoitteet paremmin. Kohderyhmän osallistaminen sen sijaan tuo arvokasta tietoa kuluttajien näkökulmasta ja vieläpä juuri siltä kohderyhmältä, jonka organisaatio haluaakin tavoittaa. Osallistaminen tarjoaa myös mahdollisuuden muutokseen tai kehitykseen, mikäli palautteet ja saadut tiedot osoittavatkin eri suuntaan.

Varsinkin haastavampien aiheiden ympärillä on arvokasta kuulla näkemyksiä organisaation ulkopuolelta ja löytää todelliset tarpeet, joihin kampanjan tulisi vastata. Kohderyhmän osallistaminen välittää myös viestin, että kohderyhmän näkemykset ja kokemukset kiinnostavat organisaatiota.

5. Perehdytä ja määrittele reunaehdot, mutta anna vastuu luovasta toteutuksesta vaikuttajalle

Autenttisuus ja monipuolisuus on lähtökohta aidolle vaikuttavuudelle, ja sitä on vaikeaa ellei mahdotonta luoda toisen puolesta. Pitkäkestoiset yhteistyöt ja luovan hallinnan antaminen vaikuttajalle takaavat sen, että elämän erilaiset hetket pääsevät todennäköisemmin esiin myös yhteistyösisällöissä. Kaikkia tulevia hienoja hetkiä ja mahdollisuuksia kun ei voi tietää etukäteen.

Sovi yhteistyöjulkaisujen määrät, tavoitteet, mittarit ja reunaehdot, mutta anna vaikuttajalle vapaus ehdottaa sisältöjä. Uskottavamman ja luonnollisemman sisällön lisäksi vapaus vaikuttaa on motivoivaa. Parhaassa tilanteessa olet luonut pitkäkestoisen kumppanuuden vaikuttajan kanssa, joka omatoimisesti pohtii parhaiten toimivia yhteistyösisältöjä. Jos molemmat ovat tyytyväisiä kumppanuuteen, on sitä helppoa jatkaa ja kehittää tulevaisuudessakin.

Anni Korhonen

Anni Korhonen

Junior Consultant
anni@korner.fi
+358 40 0870621