Case Hintaopas

Strateginen suunnittelu ja lokaalit sosiaalisen median sisällöt kasvun tukena

Lähtökohta

Hintaopas on seitsemässä maassa toimiva puolueeton hintavertailupalvelu, jonka tavoitteena on auttaa kuluttajia tekemään viisaampia ostopäätöksiä. Hintaopas listaa yli 1 000 Suomessa toimivan verkkokaupan hinta- ja tuotetiedot. Eri maiden sosiaalisen median viestintä tehtiin keskitetysti Ruotsista käsin.

Korner toimii Hintaoppaan mediaviestinnän kumppanina, mutta yhteistyötä laajennettiin myös sosiaalisen median kehittämisen pariin. Yhteistyön tavoitteina oli liittää sosiaalisen median kanavissa tapahtuva viestintä kiinteäksi osaksi hintavertailupalvelun muuta viestintää, lisätä palvelun tunnettuutta ja käyttöä, kasvattaa sosiaalisen median kanavia ja viestiä suomalaiselle kohderyhmälle lokaalilla kulmalla ja äänensävyllä.

Ratkaisu

Sosiaalisen median kumppanuus aloitettiin selkeyttämällä eri kanavien roolit, kohderyhmät, tavoitteet, viestinnän mittarit, visuaaliset linjat ja mainonnan linjaukset yhdessä Hintaoppaan kansainvälisen tiimin kanssa. Tämän pohjalta luotiin viisi erilaista sisältötyyppiä ja kattava, kanavakohtainen sisältösuunnitelma. Säännöllistä tekemistä tuetaan sopivilla vaikuttajayhteistyön muodoilla sekä sesonki- ja kampanjakohtaisilla konsepteilla.

Tulokset

Paikallisella ja systemaattisella sisällöntuotannolla saimme Instagramin seuraajamäärä kasvamaan ensimmäisen vuoden aikana 1415 prosenttia ja Facebookin seuraajamäärä kasvoi 27 prosenttia. Tämän jälkeen seuraajakunta on kasvanut tasaisesti noin 6–24 prosenttia vuodessa. Sisällöillä on tuettu brändin tunnettuuden kasvua ja ohjattu ihmisiä palvelun pariin. Sosiaalisen median kanavien ympärille muodostui uskollinen seuraajakunta, joka myös kommunikoi aktiivisesti brändin kanssa.

Lisää töitämme