Case Vakuutusyhtiö If

Varmuutta ja valmiutta kohdata toimittajat mediavalmennuksen avulla

Mediavalmennus oli juuri sitä mitä tilasimme. Suosittelemme Kornerin valmennuksia ehdottomasti, ja käytämme niitä varmasti itsekin jatkossa.

Lähtökohta

Vakuutusyhtiö Ifin asiantuntijat päätyvät usein median haastattelemiksi erilaisissa yhteyksissä. Monelle mediaan ja sen toimintatapoihin tottumattomalle asiantuntijalle haastattelutilanteet ovat olleet kuitenkin jännittäviä tai jopa pelottavia tilanteita. Myös etenkin korvausasioista puhuttaessa on erittäin tärkeää, että Ifin asiantuntijat pitävät kiinni yrityksen yhteisestä viestintälinjasta.

Ratkaisu

Järjestimme mediavalmennuksen Ifin kymmenelle asiantuntijalle, jotta tulevat haastattelutilanteet eivät enää jännittäisi, vaan sen sijaan ne nähtäisiin mahdollisuuksina levittää yrityksen tärkeimpiä ydinviestejä.

Rakensimme mediavalmennuksen sillä ajatuksella, että sen jälkeen Ifin asiantuntijat ovat itsevarmempia ja positiivisempia kohtaamaan median haastattelutilanteet. Kiinnitimme valmennuksessa huomiota myös siihen, miten jokainen asiantuntija voisi tunnistaa itse kiinnostavia viestintälähtöjä omalta erikoisalaltaan – tukien näin suoraan Ifin viestintätiimin työtä.

Pidimme valmennuksen hyvin käytännönläheisenä, tarjoten konkreettisia vinkkejä haastattelutilanteisiin. Lopuksi testasimme vinkkien toimimista käytännössä pienryhmissä tehdyissä henkilökohtaisissa harjoitushaastatteluissa. Videokuvasimme nämä harjoitteet ja annoimme niistä jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen palautteen sekä kasvotusten että myöhemmin kirjallisesti.

Tulokset

Ifille tehdyn palautekyselyn perusteella valmennus oli erittäin onnistunut, sillä sitä kehuivat sekä valmennuksen tilannut viestintätiimi että siihen osallistuneet asiantuntijat.

If antoi Kornerin mediavalmennuksesta seuraavat arvosanat, asteikolla 1–10.

Mediavalmennus kokonaisuudessaan: 9

Mediavalmentajien ammattitaito: 10

Mediavalmennus oli juuri sitä mitä tilasimme. Toivoimme asiantuntijoille varmuutta toimia median kanssa sekä ymmärrystä, millaisia media-aiheita nostaa oman asiantuntijuusalueen ympäriltä. Teorian lisäksi toivoimme myös käytännön harjoitusta. Ja juuri sitä saimme. Koulutuksen suunnittelu ja toteutus menivät ihan nappiin. Olemme saaneet asiantuntijoiltamme paljon hyvää palautetta valmennuksesta. Erityisesti he pitivät harjoituksista ja niistä saamistaan kattavista palautteista. Valmennuksen jälkeen asiantuntijat ovat antaneet viestintätiimillemme myös omia ideoitaan blogi- ja media-aiheista. Suosittelemme Kornerin valmennuksia ehdottomasti ja käytämme niitä varmasti itsekin jatkossa.

Todella mielenkiintoinen ja napakka setti, jota vetivät erinomaiset kouluttajat. Valmennus antoi minulle hyviä työkaluja itse haastattelutilanteisiin sekä neuvoja miten lähteä vastaamaan median kysymyksiin. Erityistä lisäarvoa valmennukseen tarjosi kouluttajien tuoma toimittajan näkökulma. Valmennuksen harjoitteluosio oli todella hyvä, sillä juuri oma kokemus tuo tässäkin asiassa varmuutta. Nyt jään odottamaan mielenkiinnolla median tulevia yhteydenottoja.

Lisää töitämme