Case TIER Mobility

Rakentavan mediakeskustelun herättäminen ja markkina-aseman vahvistaminen haastavassa toimintaympäristössä

Kornerin tiimistä löytyy meille oikea yhdistelmä osaamista ja taitoja, kuten tarinankerrontaa, yritysviestintää ja kriisiviestintää, ja heillä on erinomaiset mediasuhteet. He osaavat selkeästi myös vastata nopeasti muuttuvan toimintaympäristön erityistarpeisiin, jotka ovat tyypillisiä TIERin kaltaisille kasvuyrityksille. Tuollainen yhdistelmä on juuri sitä, mitä tarvitsemme kumppanilta tehdäksemme TIERin brändiä tunnetuksi ja rakentaaksemme asemaamme Suomen kilpaillulla markkinalla – vastaten samalla toimialan haasteisiin ja lisäten positiivista mediakeskustelua. Erinomaiset henkilökemiat täydentävät kokonaisuuden.

Lähtökohta: Sääntelemätön toimiala kerää negatiivista mediahuomiota

TIER Mobility on kansainvälinen jaettavia sähköpotkulautoja ja sähköpyöriä vuokraava yhtiö, joka toimii Suomessa 16 kaupungissa. Vuoden 2022 alussa oltiin tilanteessa, jossa uusi, sääntelemätön toimiala oli kerännyt runsaasti negatiivista mediahuomiota. Kornerin työn tavoitteena on ollut lisätä ratkaisukeskeistä mediakeskustelua toimialan ympärillä, ja olemme onnistuneet lisäämään niin lainsäädännön kehittämistä koskevien juttujen määrää kuin TIERin alueellista medianäkyvyyttä merkittävästi.

Sähköpotkulaudat ovat herättäneet runsaasti keskustelua Suomeen saapumisensa jälkeen, ja ala on saanut paikoin negatiivista huomiota esimerkiksi onnettomuuksien myötä. Haasteita ovat aiheuttaneet niin humalassa ajaminen, puutteelliset tiedot liikennesäännöistä, mikroliikenteelle sopimaton infrastruktuuri kuin kaupunkien riittämättömät mahdollisuudet säädellä alueellaan toimivia sähköpotkulautaoperaattoreita.

Samaan aikaan sähköpotkulaudat ja sähköpyörät ovat sujuvoittaneet kaupunkilaisten liikkumista ja täydentäneet olemassa olevia julkisen liikenteen järjestelmiä. TIER Mobility uskoo, että ilmastoneutraali mikroliikkuminen on tullut jäädäkseen – siksi kaupunkitilasta täytyy tehdä mahdollisimman turvallinen ja houkutteleva ekologisesti kestäville liikkumisen muodoille. TIERin ratkaisuna on ajaa uutta turvallisuutta kehittävää lainsäädäntöä ja kaupunkien infrastruktuurin kehittämistä.

Ratkaisu: Mediakeskustelun herättäminen lainsäädännön uudistustarpeista

Korner on toiminut TIERin mediaviestinnän kumppanina läheisessä yhteistyössä yhtiön kansainvälisen PR-tiimin ja Suomen johdon kanssa. Kaiken mediatyön tavoitteena on ollut lisätä keskustelua turvallisuutta edistävästä lainsäädännöstä, jolla sähköpotkulautailun toimintaedellytykset turvataan pitkälle tulevaisuuteen.

Tuloksekas mediaviestintä on ollut yhdistelmä TIERin kansainvälisten tiedotteiden ja aloitteiden lokalisointia medialle, proaktiivisten juttuehdotusten ideointia ja toteutusta sekä kantaaottavia mielipidekirjoituksia. Mediatyön aiheina ovat olleet muun muassa promillerajojen tarve, kansainväliset esimerkit alan parhaista käytännöistä, suomalaisten käyttäjien mielipidetutkimusten tulokset ja uusien toimintakaupunkien lanseeraukset. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi PR-työtä on tehty tiiviissä yhteistyössä TIERin vaikuttamistyön toimiston kanssa.

Korner myös valmensi TIERin avainhenkilöt mediasuhteiden hoitamista ja mahdollisia kriisiviestintätilanteita varten. Toteutimme lisäksi yhtiölle kaksi asiakashankintaan tähtävää laajaa markkinointikampanjaa, jotka keskittyivät vaikuttajamarkkinointiin ja ulkomainontaan. 

Tulokset: Keskustelu on kehittynyt ratkaisukeskeisempään suuntaan

Olemme onnistuneet tuomaan TIERin tavoitteita ja uusia avauksia keskusteluun tavoitteellisen mediatyön kautta. TIER on näkynyt proaktiivisen mediatyön avulla yli 30 eri mediassa valtakunnallisesti ja alueellisesti kymmenien artikkelien ja mielipidekirjoitusten muodossa.

TIERin tavoitteiden mukaisesti mediassa puhuttiin vuonna 2022 edellistä vuotta aktiivisemmin etenkin sähköpotkulautoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta sekä promillerajojen käyttöönotosta. Sähköpotkulautoja koskevan lainsäädännön uudistamista tai niin kutsuttua lisenssimallia käsitteleviä artikkeleita julkaistiin vuonna 2022 206, kun vastaava luku oli vuonna 2021 ollut 136. Kasvua oli siis noin 51 prosenttia. Promillerajoista kirjoitettiin puolestaan vuonna 2022 peräti 246 juttua edellisvuoden 72 juttuun verrattuna, eli kasvua tapahtui yli 240 prosenttia.

Alueellisesti TIER sai niin sähköpotkulautojen kuin vuokrattavien sähköpyörien lanseerauksille ja käyttäjädatalle runsaasti näkyvyyttä kaikissa toimintakaupungeissaan. TIERin aluepäälliköt tehtiin tunnetuksi paikallismedioille, mikä lisäsi yhtiön mahdollisuuksia kommentoida sähköpotkulautoja koskevaa keskustelua mediassa. 

Juttujen sävy on myös muuttunut. Vuonna 2021 suuri osa sähköpotkulautoja käsittelevistä artikkeleista keskittyi ongelmakohtiin, kuten humala-ajoon ja onnettomuuksiin. Vuonna 2022 keskusteluun nousivat sen sijaan TIERin tavoitteiden mukaisesti keinot, joilla esimerkiksi jalkakäytävällä ajamista tai humala-ajoa koskevat haasteet saadaan ratkaistua.

Lisää töitämme