Case Fundu

Vakuuttavat asiakascaset joukkorahoitusyhtiön suosittelijoina

Lähtökohta

Fundu on kotimainen rahoitusalan teknologiayhtiö, joka vastaa markkinoiden tarpeeseen vaihtoehtoisista rahoitusmuodoista. Fundu välittää pk-yrityksille lainamuotoista joukkorahoitusta ylläpitämänsä digitaalisen sijoitusalustan kautta.

Lainamuotoinen joukkorahoitus vaatii hyvin erilaisten kohderyhmien tavoittamisen ja sitouttamisen. Fundun tulee olla luotettava ja ketterä vaihtoehto yrityksille, mutta samalla palvelun pitää herättää sijoittajien kiinnostus. Lisäksi Fundulla on useita yhteistyökumppaneita pankki- ja finanssimaailmassa. Kuinka vakuuttaa kaikki kohderyhmät?

Ratkaisu

Suunnittelimme yhdessä Fundun kanssa asiakascase-kokonaisuuden, jota on hyödynnetty useissa kanavissa yhtiön tunnettuuden ja kohderyhmien luottamuksen rakentamiseksi. Olennainen osa työtä oli paikallisten casejen ympärille rakennettu mediaviestintäkampanja.

Jokainen case pureutui pintaa syvemmälle: jutuissa yrittäjät kertoivat rehellisesti yrityksensä rahoitustarpeista, puivat yrittämisen kipukohtia ja kertoivat, kuinka sujuvasti lainanhakuprosessi Fundun kanssa eteni. Sijoittajille caset tarjosivat läpileikkauksen potentiaalisiin sijoituskohteisiin. Yksittäiset tarinat kertoivat kohteiden houkuttelevuudesta ja siitä, minkälaisiin kasvu- ja menestystarinoihin joukkorahoitus parhaimmillaan pystyy. 

Tulokset

Asiakascaset ovat tukeneet merkittävästi Fundun asiakashankinnassa ja olleet luetuimpia juttuja Fundun verkkosivuilla. Caset toivat Fundulle runsaasti medianäkyvyyttä alueellisissa päälehdissä, ja niitä on hyödynnetty myös yhtiön markkinointifunnelissa. Sisällöt ovat antaneet sekä pk-yrittäjille että sijoittajille arvokasta lisätietoa rahoituspalvelusta.

Fundun asiakascaseja on hyödynnetty myös mediaviestinnässä. Niistä julkaistujen juttujen avulla on lisätty Fundun tunnettuutta alueellisesti ja valtakunnallisesti. Caset toimivat yhtenä osana mediaviestinnän kokonaisuutta, jolla Fundulle on rakennettu asemaa kotimaisena rahoitusalan asiantuntijana.

Lisää töitämme